loading

Arıtma sistemleri

Arıtma sistemleri

Arıtma sistemleri

Su Arıtma , su içerisinde bulunan insan sağlığı için toksik etkili olan maddelerin ( kurşun, civa, arsenik vs.), zararlı olan mikroorganizmaların ( bakteri, parazit ve virüsler ) ve toprak partiküllerinin sudan uzaklaştırılması işlemine denir.Bu işlem yaşadığımız dünyada su kaynaklarının hızla kirlendiği ve tükendiğini düşünürsek bir hayli önem verilmesi gereken bir konu haline gelmiştir.

Su arıtma teknolojileri ülkelerin deniz suyundan içilebilir su üretmesinden tutunda insanların evinde su arıtma cihazı kullanarak temiz su üretme aşamasına kadar geniş bir yelpazede kullanılmaktadır.Bu yüzden suyun arındırılması konusunda bir çok farklı su arıtma yöntemi tüm dünyada kullanılmaktadır.Bu yöntemler genellikle 3 ana yöntem altında toplanmaktadır.

A. Fiziksel Su Arıtma Yöntemleri: Hiç bir kimyasal madde ve ya mikroorganizma kullanmadan su içerisinde ki toksik maddeler, mikroorganizmalar ve toprak partiküllerinin filtre, ızgara ve yağ sıyırıcı düzenekler ile arındırılması işlemine denir.

B. Kimyasal Su Arıtma Yöntemleri : Şebeke suyunun farklı kimyasal maddeler ile karıştırılarak su içindeki kirletici ve zararlı maddeler çökeltilerek arındırılması işlemine denir.

C. Biyolojik Su Arıtma Yöntemleri : Kirli su içine yerleştirilen oksijenli ve ya oksijensiz bakteriler yardımıyla suyun